„Przedsiębiorstwo drogowo-mostowe”

w Piszu Sp. z o.o.

Kontakt z nami

"Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe”

w Piszu Sp. z o.o.

ul. Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

NIP 849-14-32-812      REGON 510870025

Wysokość kapitału zakładowego : 444 900,00 zł

 

 

Dane kontaktowe:

Tel.: 87 423 25 28

Faks: 87 423 25 28

E-mail: sekretariat@pdm.pisz.pl

Mapa